/ /

Sport od małego, to zdrowie dorosłego 2023

W roku 2023 po raz kolejny prowadzimy zajęcia sportowe pod nazwą "Sport od małego, to zdrowie dorosłego" podczas których uczestnicy zadania biorą udział w zajęciach i treningach piłi nożnej.

 

Zadanie to realizowane jest w ramach doifinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Rzeszowa pod nazwą: 
Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego