/ /

Składka jest opłatą za członkostwo w Akademii Piłkarskiej "Ziomki Rzeszów' a nie opłatą za zajęcia, dlatego też ilość zajęć nie ma wpływu na wysokość składki.

Składki członkowskie wpłacamy przez 11 miesięcy za wyjątkiem miesiąca lipca.

Od dnia 01.01.2022 zasady płatności za zajęcia są następujące:

  • wysokość składki członkowskiej wynosi 140 zł miesięcznie za pierwsze dziecko( rabat dla dojeżdżających ponad 20 km w jedną stronę: 50 %)
  • stawka dla rodzeństwa: drugie dziecko trenującego równoczesnie w w akademii: 70 zł. / trzecie i kolejne – gratis
  • wpłaty należy dokonać do 10 dnia miesiąca z góry na rachunek bankowy

Prosimy o wpłacanie lub przelewanie należnych comiesięcznych składek na poniższe konto:

19 8642 1126 2012 1142 9883 0001 PBS Bank o/Rzeszów

Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów
35-605 Rzeszów
ul. Zimowit 48/1

W rubryce „tytułem” proszę wpisywać:  np: SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA MIESIĄC STYCZEŃ JAN KOWALSKI ROCZNIK 2015