/ /

Regulamin
Akademii Piłkarskiej ZIOMKI Rzeszów

 

1. Obowiązki rodziców lub opiekunów zawodników Akademii ZIOMKI:

 1. Dostarczać dziecko 15 minut przed treningiem. Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko poniesienia kontuzji.
 2. Dopilnować aby dziecko miało, podczas treningów i rozgrywek, odpowiedni strój sportowy dopasowany do warunków atmosferycznych, ochraniacze oraz obuwie do gry w piłkę nożną dopasowane do nawierzchni:
  - Boisko sztuczne - np. Orlik - halówki lub tzw turfy (malutkie koreczki),
  - Boisko trawiaste - lanki (korki gumowe), turfy lub halówki - zakaz używania butów z wkręcanymi korkami !!!
  - Hala sportowa - halówki z niebrudzącą podeszwą.
 3. Zgłaszać bezpośrednio do trenera telefonicznie lub sms-em (najpóźniej w dniu treningu) nieobecności dziecka na treningu.
 4. Zgłaszać bezpośrednio do trenera telefonicznie lub sms-em (najpóźniej na dzień przed wyjazdem) nieobecności dziecka na meczach, turniejach, wyjazdach.
 5. Sprawdzać informacje podawane na stronie internetowej Akademii lub Fanpage Akademii (https://www.facebook.com/akademiaziomki) (zmiany terminów treningów, wyjazdów itp.) a w przypadku wątpliwości kontaktować się z trenerem.
 6. Zakaz kontaktowania się z dzieckiem podczas zajęć. Koncentracja dziecka w tym wieku jest bardzo słaba i powinna się skupić na trenerze i czynnościach treningowych.
 7. Zakaz udzielania wskazówek dziecku podczas rozgrywania meczów. To trener decyduje co dziecko ma robić w danym momencie i jako jedyny przekazuje mu swoje spostrzeżenia i rady.
 8. Jak najszybciej dostarczyć aktualną kartę badań lekarskich. Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza uczestnictwo w treningach i w turniejach (wymóg Ustawy o Kulturze Fizycznej oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych).
 9. Na terenie boiska ORLIK jak i w hali sportowej na której odbywają się zajęcia treningowe obowiązuje absolutny zakaz picia napojów alkoholowych, palenia papierosów, jedzenia słonecznika i wprowadzania zwierząt.
 10. Niedozwolone są działania, które prowadzą do naruszania praw własności Akademii w tym praw własności intelektualnej.

2. Składki członkowskie.

Prosimy o wpłacanie lub przelewanie należnych comiesięcznych składek na poniższe konto:

19 8642 1126 2012 1142 9883 0001 PBS Bank o/Rzeszów

AKADEMIA PIŁKARSKA  ZIOMKI RZESZÓW
35-605 Rzeszów
ul. Zimowit 48/1

W rubryce „tytułem” proszę wpisywać:  (np: SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA MIESIĄC STYCZEŃ JAN KOWALSKI ROCZNIK 2002)

Składka jest opłatą za członkostwo w Akademii Piłkarskiej "Ziomki Rzeszów' a nie opłatą za zajęcia, dlatego też ilość zajęć nie ma wpływu na wysokość składki.

Składki członkowskie wpłacamy przez 11 miesięcy za wyjątkiem miesiąca lipca.

Zasady płatności za zajęcia są następujące:

 • wysokość składki członkowskiej wynosi 140 zł miesięcznie,
 • wpłaty należy dokonać do 10 dnia miesiąca z góry na rachunek bankowy,

 

3. Rabaty:

 • dla dojeżdżających ponad 20 km w jedną stronę zniżka 50 %
 • stawka dla drugiego dziecka trenującego równoczesnie w akademii: 70 zł. / trzecie – gratis
 • objętych formą pomocy w formie stypendium (czytaj poniżej)
   

4. Stypendia:

 • STYPENDIUM SPORTOWE dla uzdolnionych piłkarsko chłopców - zniżka w opłacaniu składki (1 lub 2 chłopaków na drużynę na okres 5 m-cy). Dotyczy drużyn od II klasy szkoły podstawowej, okres do II klasy jest przeznaczony na obserwację.
 • STYPENDIUM SOCJALNE ustalanego pod kątem sytuacji materialnej rodziny - zwolnienie z płacenia składki całkowicie lub w części przy spełnieniu określonych kryteriów. Dotyczy wszystkich grup - ilość stypendiów ograniczona.


W procesie przyznawania stypendiów brane są pod uwagę różne czynniki:

 • zaangażowanie na treningach, czy zawodnik poprawnie wykonuje polecenia , czy czyni postępy , czy się stara, czy trenuje w domu,
 • frekwencja na treningach,
 • średnia ocen w szkole lub opinia wychowawcy,
 • zachowanie na treningach i nie tylko,
 • kultura osobista, koleżeńskość,
 • sytuacja materialna rodziny, ilość rodzeństwa, posiadanie pracy, itp. (podejście indywidualne do danej osoby)

Prosimy o zgłaszanie się osób, do trenera. Każda sprawa będzie rozpatrywana dyskretnie i indywidualnie.

 

5. Selekcja.

W związku z dużą liczbą dzieci chętnych do trenowania w naszej Akademii w swoich rocznikach, stosujemy zasadę przesuwania z grupy A do grupy B i odwrotnie. Zajęcia dla grupy B prowadzone są pod egidą trenerów danych roczników. Na decyzję o przesunięciu do grupy B wpływ będzie miało wiele czynników m.in. frekwencja na treningach, zachowanie na treningach i poza nimi, zachowanie w stosunku do trenera i kolegów, wyniki w nauce w szkole, postępy czynione w nauce gry w piłkę nożną, poziom zaawansowania w stosunku do grupy, zachowanie rodziców itp. To wszystko wpływa na ogólna ocenę zawodnika. Oczywiście istnieje możliwość powrotu, jak i awansu innych dzieci z grupy B, do grupy A. Decyzje takie podejmują trenerzy.

 

6. Kary.

W przypadku nie przestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje w postaci:

 • upomnienia,
 • czasowego odsunięcie zawodnika od udziału w treningach,
 • czasowego odsunięcia zawodnika od udziału w rozgrywkach,
 • w skrajnych przypadkach – wydalenia zawodnika z Akademii.
   

7. Sponsoring.

Jeżeli, ktoś z rodziców znajdzie sponsora cała kwota będzie przeznaczona na drużynę, z którą związany jest rodzic. O przeznaczeniu pozyskanych środków decydują drużyny wg wewnętrznych ustaleń.

 

8. Postanowinia końcowe.

Akademia Piłkarska "Ziomki" Rzeszów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny, lub Zarząd Akademii.

 

Regulamin w tej treści obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.