/ /

RBO 2023 - Razem do wspólnego celu

Od dnia 5 września do 7 października trwa głosowanie na wnioski w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Jako Akademia, jak co roku,  złożyliśmy samodzielnie wniosek w kategorii III 

Prosimy więc rodziców, zawodników i wszystkich sympatyków naszej akademii o głosowanie na zadania:

 • KATEGORIA III – zadanie nr 90
  Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli.

 

W trosce o komfort dzieci w rzeszowskich szkołach i przedszkolach wspieramy rówiez głosowanie na projekt:

 • KATEGORIA I – zadanie nr 11
  Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory

 

 

JAK GŁOSOWAĆ ?

O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy Rzeszowa. Fakt zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w karcie do głosowania.

Głosowanie przeprowadza się w formie:
1. elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl;
2. papierowej – za pośrednictwem karty do głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Liczba i lokalizacja punktów do głosowania w formie papierowej, elektronicznej, a także terminy, w których będą czynne.

 • 4 punkty do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.,
  w których można głosować w formie papierowej w terminie od 5 września do dnia 7 października 2022 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta Rzeszowa:
  -Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „NOWY ŚWIAT”, ul. Krakowska 20,
  -Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1,
  -Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów, Al. Rejtana 65,
  -Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii RZESZÓW, Al. Piłsudskiego 44.
 • 2 punkty do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.,
  w których można głosować w formie papierowej. We wskazanych punktach można uzyskać również wsparcie w głosowaniu w formie elektronicznej. Punkty będą czynne w godzinach pracy urzędu:
  -Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15,
  -Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1.

Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii – głos oddać może każdy mieszkaniec Rzeszowa – od niemowlaka do seniora.

Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania – czyli w naszym przypadku:

 

KATEGORIA III – 90

KATEGORIA I – 11