Akademia Piłkarska "ZIOMKI - ZIMOWIT" Rzeszów

“...I TO UCZUCIE GDY WCHODZISZ NA BOISKO I NAGLE PRZESTAJE ISTNIEĆ WSZYSTKO”

Regulamin

REGULAMIN
AKADEMII PIŁKARSKIEJ
„ZIOMKI RZESZÓW”

 

1. Obowiązki rodziców lub opiekunów zawodników Akademii ZIOMKI:

 1. Dostarczać dziecko 15 minut przed treningiem. Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko poniesienia kontuzji.
 2. Dopilnować aby dziecko miało, podczas treningów i rozgrywek, odpowiedni strój sportowy dopasowany do warunków atmosferycznych, ochraniacze oraz obuwie do gry w piłkę nożną dopasowane do nawierzchni:
  - Boisko sztuczne - np. Orlik - halówki lub tzw turfy (malutkie koreczki),
  - Boisko trawiaste - lanki (korki gumowe), turfy lub halówki - zakaz używania butów z wkręcanymi korkami !!!
  - Hala sportowa - halówki z niebrudzącą podeszwą.
 3. Zgłaszać bezpośrednio do trenera telefonicznie lub sms-em (najpóźniej w dniu treningu) nieobecności dziecka na treningu.
 4. Zgłaszać bezpośrednio do trenera telefonicznie lub sms-em (najpóźniej na dzień przed wyjazdem) nieobecności dziecka na meczach, turniejach, wyjazdach.
 5. Sprawdzać informacje podawane na stronie internetowej Akademii lub Fanpage Akademii (https://www.facebook.com/akademiaziomki) (zmiany terminów treningów, wyjazdów itp.) a w przypadku wątpliwości kontaktować się z trenerem.
 6. Zakaz kontaktowania się z dzieckiem podczas zajęć. Koncentracja dziecka w tym wieku jest bardzo słaba i powinna się skupić na trenerze i czynnościach treningowych.
 7. Zakaz udzielania wskazówek dziecku podczas rozgrywania meczów. To trener decyduje co dziecko ma robić w danym momencie i jako jedyny przekazuje mu swoje spostrzeżenia i rady.
 8. Jak najszybciej dostarczyć aktualną kartę badań lekarskich. Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza uczestnictwo w treningach i w turniejach (wymóg Ustawy o Kulturze Fizycznej oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych).
 9. Na terenie boiska ORLIK jak i w hali sportowej na której odbywają się zajęcia treningowe obowiązuje absolutny zakaz picia napojów alkoholowych, palenia papierosów, jedzenia słonecznika i wprowadzania zwierząt.
 10. Niedozwolone są działania, które prowadzą do naruszania praw własności Akademii w tym praw własności intelektualnej.

2. Składki członkowskie.

Prosimy o wpłacanie lub przelewanie należnych comiesięcznych składek na poniższe konto:

19 8642 1126 2012 1142 9883 0001 PBS Bank o/Rzeszów

AKADEMIA PIŁKARSKA  ZIOMKI RZESZÓW
35-605 Rzeszów
ul. Zimowit 48/1

W rubryce „tytułem” proszę wpisywać:  (np: SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA MIESIĄC STYCZEŃ JAN KOWALSKI ROCZNIK 2002)

Składka jest opłatą za członkostwo w Akademii Piłkarskiej "Ziomki Rzeszów' a nie opłatą za zajęcia, dlatego też ilość zajęć nie ma wpływu na wysokość składki.

Składki członkowskie wpłacamy przez 11 miesięcy za wyjątkiem miesiąca lipca.

Zasady płatności za zajęcia są następujące:

 • wysokość składki członkowskiej wynosi 100 zł miesięcznie,
 • wpłaty należy dokonać do 10 dnia miesiąca z góry na rachunek bankowy,

 

3. Rabaty:

 • dla dojeżdżających ponad 20 km w jedną stronę zniżka 50 %
 • stawka dla drugiego dziecka trenującego równoczesnie w akademii: 50 zł. / trzecie – gratis
 • objętych formą pomocy w formie stypendium (czytaj poniżej)
   

4. Stypendia:

 • STYPENDIUM SPORTOWE dla uzdolnionych piłkarsko chłopców - zniżka w opłacaniu składki (1 lub 2 chłopaków na drużynę na okres 5 m-cy). Dotyczy drużyn od II klasy szkoły podstawowej, okres do II klasy jest przeznaczony na obserwację.
 • STYPENDIUM SOCJALNE ustalanego pod kątem sytuacji materialnej rodziny - zwolnienie z płacenia składki całkowicie lub w części przy spełnieniu określonych kryteriów. Dotyczy wszystkich grup - ilość stypendiów ograniczona.


W procesie przyznawania stypendiów brane są pod uwagę różne czynniki:

 • zaangażowanie na treningach, czy zawodnik poprawnie wykonuje polecenia , czy czyni postępy , czy się stara, czy trenuje w domu,
 • frekwencja na treningach,
 • średnia ocen w szkole lub opinia wychowawcy,
 • zachowanie na treningach i nie tylko,
 • kultura osobista, koleżeńskość,
 • sytuacja materialna rodziny, ilość rodzeństwa, posiadanie pracy, itp. (podejście indywidualne do danej osoby)

Prosimy o zgłaszanie się osób, do trenera. Każda sprawa będzie rozpatrywana dyskretnie i indywidualnie.

 

5. Selekcja.

W związku z dużą liczbą dzieci chętnych do trenowania w naszej Akademii w swoich rocznikach, stosujemy zasadę przesuwania z grupy A do grupy B i odwrotnie. Zajęcia dla grupy B prowadzone są pod egidą trenerów danych roczników. Na decyzję o przesunięciu do grupy B wpływ będzie miało wiele czynników m.in. frekwencja na treningach, zachowanie na treningach i poza nimi, zachowanie w stosunku do trenera i kolegów, wyniki w nauce w szkole, postępy czynione w nauce gry w piłkę nożną, poziom zaawansowania w stosunku do grupy, zachowanie rodziców itp. To wszystko wpływa na ogólna ocenę zawodnika. Oczywiście istnieje możliwość powrotu, jak i awansu innych dzieci z grupy B, do grupy A. Decyzje takie podejmują trenerzy.

 

6. Kary.

W przypadku nie przestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje w postaci:

 • upomnienia,
 • czasowego odsunięcie zawodnika od udziału w treningach,
 • czasowego odsunięcia zawodnika od udziału w rozgrywkach,
 • w skrajnych przypadkach – wydalenia zawodnika z Akademii.
   

7. Sponsoring.

Jeżeli, ktoś z rodziców znajdzie sponsora cała kwota będzie przeznaczona na drużynę, z którą związany jest rodzic. O przeznaczeniu pozyskanych środków decydują drużyny wg wewnętrznych ustaleń.

 

8. Postanowinia końcowe.

Akademia Piłkarska "Ziomki" Rzeszów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny, lub Zarząd Akademii.

 

9. Uwagi.

Wśród najbliższej rodziny szczególną rolę odgrywają rodzice, z którymi dziecko się utożsamia, którzy stają się dla niego wzorem do naśladowania i których sposób odnoszenia się do pociechy i nawiązywania z nią kontaktu oddziałuje na rozwój oraz osobowość dziecka . Niestety jedna z głównych przyczyn rezygnacji dziecka z gry w piłkę nożną jest presja rodziców. Ich przesadna aktywność, szczególnie podczas meczów, jest jednym z największych źródeł stresu dziecka i największą bolączką trenera. Jest zupełnie zrozumiałe, że jednym z marzeń każdego rodzica jest to, aby ich dziecko stało się profesjonalnym piłkarzem. Niestety takie szczęście może spotkać tylko nielicznych i wyłącznie w wyniku wieloletniej ciężkiej pracy szkoleniowej! Rodzice muszą pamiętać i rolą trenera jest im to uświadomić, że powodem, dla którego dzieci grają w piłkę nożną jest w tym momencie ZABAWA!!! Dopiero po pewnym czasie możemy ocenić czy dziecko będzie miało chęci do dalszego treningu i doskonalenia swoich umiejętności.

Pewni uczeni wyróżnili i scharakteryzowali następujące postawy rodziców wobec sportu:

Rodzice niezainteresowani sportem dziecka - niektórzy rodzice wykazują do tego stopnia brak zainteresowania daną dyscypliną, że zaczyna to martwić ich pociechę. Każde dziecko przede wszystkim w rodzinie szuka aprobaty swojej aktywności, a także wsparcia w trudnych sytuacjach. Jednak, gdy rodzic nie chwali dziecka po wygranym meczu, nie pociesza go po porażce albo, co gorsza, w ogóle nie pojawia się na zawodach, maluch czuje się osamotniony. Może to doprowadzić do spadku motywacji do gry, a nawet do wycofania się ze sportu.

Rodzice krytyczni - niektórzy rodzice zaczynają traktować swoje dzieci jak siebie samych i stawiają przed nimi wygórowane i niedostosowane do wieku wymagania. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, kiedy rodzic sam uprawiał kiedyś daną dyscyplinę i teraz oczekuje, że pociecha odniesie sukces, jakiego jemu samemu nie udało się nigdy osiągnąć. Tacy rodzice, chcący urzeczywistnić poprzez dziecko własne niespełnione marzenia, zmuszają je do ciężkich treningów, wywierają na nie ogromną presję i strofują za każde najmniejsze potknięcie. Nie widać u nich zadowolenia z doraźnych osiągnięć. Liczą się dla nich wyłącznie spektakularne sukcesy. Zbyt silny nacisk działa jednak odwrotnie, gdyż tylko potęguje lęk i obawę przed współzawodnictwem. Krytyczny stosunek rodziców do dziecka charakteryzuje autorytarny styl wychowawczy oraz postawa nadmiernie wymagająca. Skutkiem tego może być przenoszenie przez dziecko agresji na rówieśników, szczególnie tych słabszych.

Rodzice "krzykacze" - taki rodzic (w przeciwieństwie do niezainteresowanego) uczęszcza na wszelkie mecze, w których uczestniczy jego dziecko i do tego stopnia angażuje się w grę, że zaczyna atakować z trybun wszystkich uczestników imprezy (zawodników, trenera, sędziego lub innych rodziców) wykrzykując swe niezadowolenie. Sprawia tym przykrość swojemu dziecku i przynosi mu wstyd przed resztą drużyny. Przesadne emocjonowanie się zawodami nie tylko denerwuje innych, ale wprowadza zamęt i uczy dzieci niesportowych zachowań. Jeśli rodzic okazuje swoje niezadowolenie wobec dzieci z drużyny przeciwnej, działa to jak pozytywne wzmocnienie dla agresji pociechy wobec nich. Takie zachowanie wywołuje w dziecku zarozumialstwo i zuchwalstwo, staje się ono egoistyczne i często się awanturuje. Agresja, której nauczyło się od ojca lub matki, sprawia, że próbuje wszystko osiągnąć krzykiem i przemocą. Może również czuć się przytłoczone nadmiernym angażowaniem się rodzica w jego sprawy, co uczy bezradności i niesamodzielności.

Rodzice "trenerzy liniowi" - niektórzy rodzice zapominają w trakcie zawodów, kto jest trenerem i sami próbują instruować dzieci, jak powinny grać. Taka "pomoc", wykrzykiwana z trybun wprowadza zamieszanie, gdyż dziecko ma dylemat, kogo słuchać, czy trenera, czy własnego ojca lub matki. Dodatkowy problem pojawia się wtedy, gdy instrukcje podawane przez rodzica są sprzeczne z udzielanymi przez trenera. Sytuacja taka jest trudna także dla trenera, który - dbając o dobro drużyny musi zareagować na podważanie jego autorytetu, jednak ewentualna sprzeczka z takim rodzicem , może jeszcze gorzej podziałać na dzieci.

Rodzice nadopiekuńczy - niektórzy rodzice wychowują swoje dzieci zgodnie ze stylem niekonsekwentnym i reprezentują postawę nadmiernie chroniącą. Rodzice tacy nie ufają kompetencji trenera, wciąż niepokoją się o swoje dziecko, wszędzie doszukują niebezpieczeństw czyhających na ich "biednego" malucha. Z błahego powodu postanawiają nie puścić dziecka na zajęcia. O uczestnictwie w obozach treningowych z reguły w ogóle nie ma mowy, gdy jednak maluchowi uda się wyjechać, rodzic i tak zabierze go wcześniej do domu. Zazwyczaj dochodzi w końcu do rezygnacji dziecka z uprawiania sportu, gdyż brak swobody nie pozwala mu poświęcić się treningom i zdobywać nowych umiejętności.

Drogi rodzicu wyciągnij wnioski i pomóż swoim zachowaniem dziecku, trenerowi i sobie!!!

Wspierają nas:

Facebook

Z życia akademii

Licznik odwiedzin

110935

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Akademia Piłkarska Ziomki Rzeszów


Realizacja